Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? (Mt 7, 7-12)

Yêu người | Ai xin thì được | Ai tìm thì thấy | Ai gõ cửa thì mở cho | Mt 7, 7-1

Yêu người | Ai xin thì được | Ai tìm thì thấy | Ai gõ cửa thì mở cho | Mt 7, 7-1

SẢN PHẨM

Cùng nhau mua sản phẩm và trao yêu thương của Anh Chị tới những người cần được sự trợ giúp hơn bao giờ hết trong lúc gặp khó khăn, ... Thông qua Yeunguoi.com chúng tôi muốn gây dựng một quỹ từ thiện nho nhỏ để giúp ai đó, khi cần thiết. Trân trọng!

Baoconggiao.com Trang Tin Tổng Hợp Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

Thông tin liên hệ

Free Call: 1800 311 422
Landline: (07) 5532 9212
Fax: (07) 5531 1466

Our Opening Hours:
Mon-Fri 9am-5pm, Sat 9am-3pm
Sunday, and after hours by appointment only

Address: 1/111 Scarborough St Southport, QLD 4215
Postal: P.O Box 10777, Southport BC, QLD 4215

 © Copyright 2015 www.yeunguoi.com, all rights reserved.

www.webso.vn